‏‎Afbeeldingsresultaat voor ‫دوست داشتن‬‎
بیایید،برای آرامش هم دعا کنیم...
‎برای قضاوت نکردن...
‎برای زرنگی نکردن...
‎برای دروغ نگفتن...
‎برای وفای به عهد...
‎برای مهربان بودن...
‎برای دلی را آزرده نکردن..
‎برای انسانیت دعا کنیم...
‎شاید اگر بخواهیم و برای بهتر شدن تلاش کنیم...
‎دیگر لازم نباشد از همدیگر طلب حلالیت کنیم...
‎اگر خیرخواه هم باشیم...
‎شاید بشود که دلهایمان را به یکدیگر نزدیکتر کنیم...
‎اگر قدر هم را بدانیم شاید همین امروز تقدیرمان را خودمان رو سفید کنیم ...
‎خـــــــــــدا هم قطعا همین را میخواهد....
نگاه پرمهر پروردگار همیشه همراهتان


منبع :

برگرفته شده از naiad.blog.ir نرگس عسکری سده