Image result for ‫امام زمان عکس‬‎

منتظران راستین، برترین مردم همه روزگاران ، بسان حاضران در خیمه آن حضرت هنگام ظهور خواهند بود. ثواب ایشان مانند پاداش نمازگزار و روزه‌دار است و ایشان گرامى‌ترین امت و رفیق پیامبر صلّى اللّه علیه و اله هستند. آن‌ها بسان مجاهدان در راه خدا و در رکاب حضرت رسول صلّى اللّه علیه و اله هستند و پاداش هریک از آن‌ها برابر با هزار شهید از شهیدان صدر اسلام است...

 

 

« بسم الله الرحمن الرحیم »

در سخنان معصومین علیهم السّلام آن چنان مقام و منزلتى براى منتظران راستین حضرت مهدى عجل اللّه تعالى فرجه الشریف برشمرده شده که به راستى جاى شگفتى و تعجب دارد. و این پرسش را ایجاد مى‌کند که چگونه ممکن است چنین حالتى از چنین ارزشى والا برخوردار باشد. البته توجه به جایگاه ارجمند انتظار و نیز وظایف منتظران تا حدودى مى‌تواند پاسخى به این پرسش باشد.

در اینجا به برخى فضایل و برترى‌هاى منتظران با استفاده از روایات نورانى معصومین علیهم السّلام اشاره مى‌شود.

منتظران راستین، برترین مردم همه روزگاران (1)، بسان حاضران در خیمه آن حضرت هنگام ظهور خواهند بود. (2) ثواب ایشان مانند پاداش نمازگزار و روزه‌دار است.(3) و ایشان گرامى‌ترین امت و رفیق پیامبر صلّى اللّه علیه و اله هستند.(4) آن‌ها بسان مجاهدان در راه خدا و در رکاب حضرت رسول صلّى اللّه علیه و اله هستند (5) و پاداش هریک از آن‌ها برابر با هزار شهید از شهیدان صدر اسلام است. (6)

اما در پاسخ به این پرسش که چرا این ‌همه فضیلت و پاداش؟ چند نکته اساسى را باید مورد توجه قرار داد.

1-انتظار حلقه اتصال شیعه با امام معصوم:

چنانکه مى‌دانید «ولایت» و «امامت» رکن اساسى مکتب تشیّع است و اعتقاد به ضرورت وجود حجّت خدا و امام معصوم در هر عصر و زمان از مهمترین نقاط تمایز این مکتب از دیگر مکتب‌ها است. از دیدگاه شیعه پذیرش ولایت معصومین علیهم السّلام و به طور کلى تسلیم در برابر امام و حجت عصر، سرآمد همه فضیلت‌ها و شرط اساسى قبولى همه اعمال عبادى است. با توجّه به این نکات درمى‌یابیم که «انتظار» در زمان غیبت و عدم حضور ظاهرى امام در جامعه به نوعى اعلام پذیرش ولایت و امامت واپسین امام از سلسله امامان شیعه است و همین انتظار موجب مى‌شود که ارتباط قلبى و معنوى، حفظ شود و آن‌ها در همه اعصار از فیض وجود امامشان برخوردار باشند.

2-انتظار، معیار ارزش انسان‌ها:

آرزوها و آمال انسان‌ها معیار خوبى براى سنجش میزان رشد، کمال و تعالى آن‌ها است؛ تا آنجا که برخى مى‌گویند:

«بگو چه آرزویى دارى تا بگویم کیستى.» آرزوهاى بلند، متعالى و ارزشمند حکایت از کمال روح و رشد شخصیّت انسان‌ها و بلنداى همّت آن‌ها مى‌کند.

به عکس آرزوهاى خرد، حقیر و بى‌ارزش نشان از بى‌همّتى و رشد نیافتگى افراد دارد.

بنابراین چون انسان منتظر برترین و ارزشمندترین آمال و آرزوهاى ممکن را داراست، به طور طبیعى از بهترین و والاترین ارزش‌ها نیز برخوردار است.

3- انتظار عامل پویایى و سازندگى فرد و جامعه:

چنانکه از مطالب بعدى «وظایف منتظران» روشن خواهد شد، انتظار نقش مهمى در سازندگى، پویایى و اصلاح فرد و جامعه در زمان غیبت دارد، و اگر انسان منتظر به وظایفى که براى او شمرده شده عمل کند به الگوى مطلوب انسان دیندار دست مى‌یابد و از جایگاه و مرتبه ی والایى برخوردار مى‌شود. به عبارت دیگر انسان منتظر با رعایت همه شرایط انتظار به همان شأن و منزلتى که مورد انتظار دین اسلام است، رسیده و به بالاترین نقطه کمال مى‌رسد.(7) با توجه به نکات یادشده در مى‌یابیم آن‌همه فضیلت براى چیست.
-------------------
پی نوشت:
1) «... إنّ أهل زمان غیبته و القائلین بإمامته و المنتظرین لظهوره عجل اللّه تعالى فرجه الشریف أفضل من أهل کل زمان... »؛ شیخ صدوق,کمال الدین و تمام النعمة، ج 1 ، ص 319 ، ح 2.
2) امام صادق علیه السّلام فرمود: «من مات منکم على هذا الامر منتظرا کان کمن هو فى الفسطاطا الّذى للقائم» ر. ک: کافى، ج 5 ، ص 22 ، ح 2 . شیخ صدوق,کمال الدین و تمام النعمة، ج 2 ، ص 357 ؛ الغیبة، ص 200 ، ح 15 .
3) امام باقر علیه السّلام مى‌فرماید: «و اعلموا انّ المنتظر لهذا الامر له مثل اجر الصّائم القائم. . .» ؛ شیخ کلینى,کافى، ج 2 ، ص 222 ، ح 4 .
4) خود آن حضرت علیه السّلام فرمود: «. . . اولئک رفقائى و اکرم امّتى علىّ» ؛ شیخ صدوق,کمال الدین و تمام النعمة، ج 1 ، ص 286 ، ح 3 .
5) شیخ صدوق,عیون اخبار الرضا علیه السّلام، ج 1 ، ص 68 ، 36 ؛ شیخ صدوق,کمال الدین و تمام النعمة، ج 1 ، ص 317 ، ح 3 ؛ ر. ک: شیخ کلینى,کافى، ج 1 ، ص 371 ، ح 2 .
6) امام سجاد علیه السّلام فرمود: «من ثبت على موالاتنا فى غیبة قائمنا اعطاه اللّه عزّ و جلّ اجر الف شهید من شهداء بدر و احد» ؛ شیخ صدوق,کمال الدین و تمام النعمة، ج 1 ، ص 323 ، ح 6 .
7) ابراهیم شفیعى سروستانى,انتظار,بایدها و نبایدها , 24-21 ”(با تصرّف) .

Related image